Oplatí sa dnes investovať do kúpy nehnuteľnosti?


Späť na Blog

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, všetci riešime otázku ako naložiť so svojim majetkom, či našetrené peniaze nechať uložené v banke, alebo ich investovať. Ak investovať, tak do čoho: do zlata, komodít, fondov, alebo do nehnuteľnosti?

Pracujem na slovenskom realitnom trhu už pätnásť rokov a môžem potvrdiť, že investícia do realít sa stále oplatí. Tento druh investície je dlhodobý a platí, že napriek krátkodobým výkyvom sa investícia dobre zhodnocuje.

Dôvodom je, že trh s nehnuteľnosťami nie je do takej miery ovplyvnený infláciou, ako napríklad peniaze uložené v banke. Ak sa podarí kúpiť nehnuteľnosť za dobrú cenu, je predpoklad, že cena v budúcnosti narastie, alebo minimálne vám táto investícia ochráni hodnotu peňazí.

Pri investovaní do nehnuteľnosti však odporúčam dodržať niekoľko pravidiel:

Ujasniť si účel a čas investície

Treba si zvážiť, prečo túto nehnuteľnosť kupujem, či ju chcem iba investične čo najlepšie využiť, alebo ju kupujem s tým, že si ju nechám a v budúcnosti ju nejako sám, alebo v rámci rodiny využijem. To sú dva rozličné prístupy a tu robia ľudia najviac chybných rozhodnutí. Ako príklad uvediem kúpu investičného bytu. V prvom prípade pristupuje investor ku kúpe s kalkulačkou v ruke a zvažuje len racionálne vstupy.  V druhom prípade pracuje aj s emóciami a posudzuje, či sa mu byt páči, či sa mu páči lokalita, aká je orientácia bytu, poschodie, balkón a pod.

Typ nehnuteľnosti, ktorú idete kúpiť

V súčasnosti by som odporučil investície do pozemkov, bytov a komerčných priestorov.

Každá z týchto komodít má svoje špecifiká:

Pozemky sú dlhodobá investícia, ktorá vie najlepšie zhodnotiť investované peniaze. Súvisí to s tým, že ich počet je obmedzený. Nevýhodou však je, že priebežne neprinášajú investorovi žiadne zhodnotenie, celý zisk sa získa až ich predajom.

Pri kúpe investičného bytu je zhodnotenie priebežné (nájom), ale treba rátať s prostriedkami potrebnými na údržbu tohto typu nehnuteľnosti.

Komerčné priestory sú najmenej stabilnou komoditou, ale v prípade, že investorovi sa podarí kúpiť priestor v oblasti, ktorá potrebuje tento typ priestorov, býva toto investovanie veľmi úspešné.

V princípe platí, že vždy je najdôležitejším faktorom lokalita, ktorá vždy najviac ovplyvňuje zhodnotenie danej investície.

Ak už máte nehnuteľnosť vybratú, je nevyhnutné zistiť si o nej čo najviac informácií a to o lokalite infraštruktúre, o zámere mestskej časti pre danú oblasť. Stavebné odbory mestských úradov poskytujú tzv. územnoplánovaciu informáciu, ktorá je nevyhnutná najmä pri kúpe pozemku, lebo hovorí, čo v danej oblasti mesto povolí stavať.

Ďalej treba zistiť informácie o nehnuteľnosti samotnej, pozrieť si dôkladne list vlastníctva a iné doklady týkajúce sa napríklad bytu. Zároveň treba urobiť dôkladnú obhliadku danej nehnuteľnosti a posúdiť jej technický stav, jej pozíciu na realitnom trhu a pod.

V závere je nevyhnutná finančná analýza, v ktorej si treba vyhodnotiť všetky vstupy a výstupy, všetky náklady a budúce príjmy. Teda obstarávaciu kúpnu cenu, cenu peňazí, výšku daní, správcovské poplatky, poistenie, energie, náklady na údržbu…

Ak sa rozhodnete urobiť investíciu do nehnuteľnosti, odporúčam poradiť sa s odborníkmi, ktorí na realitnom trhu pracujú a podmienky poznajú najlepšie.

Realitní makléri budú vašimi dobrými pomocníkmi už od počiatku tohto procesu, lebo dokážu poradiť a na základe svojich skúseností upozorniť na prípadné riziká.

Veď takéto rozhodnutia nerobíte každý deň a nejde o malé peniaze!